• Często spotykane rodzaje materiałów budowlanych

  W dzisiejszych czasach istnieją setki swoistych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak prezentuje się to rozróżnienie? Na początku trzeba ustalić cechę, względem której będziemy rozróżniać dany materiał. Można tu wyszczególnić właściwości takie jak: pochodzenie, pełnioną funkcję, zastosowanie w budynku, stopień przeróbki surowca, sposób otrzymywania, przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa. Są to tylko […]

  Read more »
 • Jak rozróżnia się materiały budowlane?

  W obecnych czasach można znaleźć wiele różnorodnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak wygląda to rozróżnienie? Wstępnie należy ustalić cechę, względem której będziemy dzielić dany materiał. Można tu wziąć po uwagę właściwości takie jak: sposób otrzymywania, stopień przeróbki surowca, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, rodzaj tworzywa, przeznaczenie końcowe, pochodzenie. Są to […]

  Read more »
 • Standardowy podział materiałów

  Na dzisiejszym rynku budowlanym znajduje się setki swoistych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak wygląda ta klasyfikacja? Najpierw trzeba ustalić cechę, względem której będziemy dzielić dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, stopień przeróbki surowca, pochodzenie, sposób otrzymywania. Są to […]

  Read more »
 • Jak wygląda podstawowy podział materiałów?

  Na dzisiejszym rynku budowlanym istnieje dziesiątki różnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak przedstawia się to rozróżnienie? Na początku trzeba ustalić cechę, względem której będziemy rozróżniać dany materiał. Można tu wziąć po uwagę właściwości takie jak: przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa, sposób otrzymywania, pochodzenie, zastosowanie w budynku, stopień przeróbki surowca, pełnioną funkcję. […]

  Read more »
 • Jak dzielimy materiały budowlane?

  Na dzisiejszym rynku budowlanym można znaleźć wiele różnorodnych materiałów budowlanych. Jak można podzielić dane materiały budowlane i jak kształtuje się ta klasyfikacja? Najpierw należy ustalić właściwość, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: przeznaczenie końcowe, pochodzenie, stopień przeróbki surowca, sposób otrzymywania, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, rodzaj tworzywa. Są to […]

  Read more »
 • Jak rozróżniamy materiały budowlane?

  Na obecnym rynku budowlanym znajdują się dziesiątki różnorodnych materiałów budowlanych. Jak można rozróżnić dane materiały budowlane i jak kształtuje się ten podział? Na początku należy ustalić cechę, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: rodzaj tworzywa, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, stopień przeróbki surowca, sposób otrzymywania, przeznaczenie końcowe, pochodzenie. Są […]

  Read more »
 • Podstawowe rodzaje materiałów wykorzystywanych w budownictwie

  Na dzisiejszym rynku budowlanym można znaleźć setki swoistych materiałów budowlanych. Jak można rozróżnić dane materiały budowlane i jak prezentuje się to rozróżnienie? Na początku trzeba ustalić cechę, względem której będziemy dzielić dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: pochodzenie, przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa, zastosowanie w budynku, pełnioną funkcję, sposób otrzymywania, stopień przeróbki surowca. Są […]

  Read more »
 • Podstawowe materiały wykorzystywane w budownictwie

  W obecnych czasach istnieją setki swoistych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak kształtuje się ta klasyfikacja? Najpierw należy ustalić właściwość, względem której będziemy dzielić dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: sposób otrzymywania, pełnioną funkcję, zastosowanie w budynku, stopień przeróbki surowca, rodzaj tworzywa, przeznaczenie końcowe, pochodzenie. Są to tylko […]

  Read more »
 • Podstawowe rodzaje materiałów budowlanych

  Na obecnym rynku budowlanym można znaleźć setki różnych materiałów budowlanych. Czy można dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak przedstawia się ten podział? Najpierw należy ustalić właściwość, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu uwzględnić właściwości takie jak: zastosowanie w budynku, sposób otrzymywania, przeznaczenie końcowe, pochodzenie, pełnioną funkcję, rodzaj tworzywa, stopień przeróbki surowca. Są […]

  Read more »
 • Podstawowy podział materiałów budowlanych

  Na dzisiejszym rynku budowlanym znajdują się dziesiątki różnych materiałów budowlanych. Jak dokonać podziału danych materiałów budowlanych i jak przedstawia się ten podział? Na początku trzeba ustalić właściwość, względem której będziemy klasyfikować dany materiał. Można tu wyszczególnić właściwości takie jak: pochodzenie, przeznaczenie końcowe, rodzaj tworzywa, sposób otrzymywania, pełnioną funkcję, stopień przeróbki surowca, zastosowanie w budynku. Są […]

  Read more »
 • Architektura w Peru

  Najwybitniejsze przykłady architektury prowincjonalnej to katedra w Cajamarca i realizacje szkoły w Arequipie, o drobnej, reliefowej dekoracji z motywami kwiatowymi i zoomorficznymi. Za początek nowych tendencji i wpływów fr. uznaje się odbudowę Limy po trzęsieniu ziemi 1746, prowadzoną przez A.M. De Velasco i M. Amata (próba adaptacji rokoka). Francuski neoklasycyzm, zapoczątkowany w XVIII w., dominował […]

  Read more »
 • Architektura sakralna

  W XV w. w architekturze małopol. stosowano najprostsze układy przestrzenne oraz bardzo skromne dekoracje. Na tym tle wyróżniały się fundacje bpa Z. Oleśnickiego (kościoły w Piotrawinie i Bodzentynie, klasztory: Paulinów w Pińczowie i Bernardynów w Krakowie) i J. Długosza (m.in. kościoły w Chotlu Czerwonym, Szczepanowie, Kłobucku, Skałka w Krakowie). Na Śląsku, stanowiącym w XIV w. […]

  Read more »
 • Architektura na Litwie

  Najważniejsze przedsięwzięcia arch. na Litwie były podejmowane w 3. tercji XVII w., gł. przez rodziny Paców i Sapiehów, zatrudniające wybitnych wł. artystów; nawiązywały one do osiągnięć wł. (kościół Kamedułów w Pożajściu), a zwł. do rzym. twórczości G.L. Berniniego (kościół Trynitarzy na Antokolu w Wilnie). Nawiązania do architektury wł. można też odnaleźć w małopol. dziełach B. […]

  Read more »
 • Architektura cerkiewna

  Rozwiązania tego rodzaju zostały zaadaptowane szeroko w architekturze cerkiewnej W. Księstwa Litew., zwł. w katedrach (Połock) i świątyniach bazyliańskich (Berezwecz, Brześć). Na terenie zach. Małopolski i Wielkopolski ważną rolę odgrywali architekci śląscy, m.in. K.M. Franz, twórca kościołów o centralizującej kompozycji wnętrz. Od 2. poł. XVII w. barokizacji ulegała też architektura kościołów drewnianych, naśladujących układy świątyń […]

  Read more »

Back to Top